Moduły mierników częstotliwości i czasu FTM1-D i FTM1-DA
Obsługa

Moduły obsługuje się przy pomocy dwóch przycisków. Można korzystać z mikroprzełączników umieszczonych po prawej stronie lub podłączyć poprzez gniazdo Con1 inne przyciski.

Rysunek pokazuje "mapkę" stanów modułu i przejść pomiędzy nimi. Prześledzimy sposób obsługi poczynajśc od stanu wyłączonego.

Powyższe czynności stanowią normalną obsługę modułu. Oprócz nich istnieje jeszcze tryb edycji parametrów przechowywanych w pamięci EEPROM.

Edytor nie pozwala ustawiać wartości spoza akceptowalnego zakresu. I tak np. przy edycji stałej, przez którą mnożony jest wynik:
A1= 001/001
gdy edytujemy np. liczbę jednostek mianownika, wartość 0 jest niedostępna - o ile pozostałe cyfry są zerami.
Jednak w przypadku, gdy wcześniej inną cyfrę ustawiliśmy na wartość różną od zera, na najmniej znaczącej pozycji można ustawić 0, np:
A1= 001/01
0
Gdy jednak teraz wyzerujemy liczbę dziesiątek, liczba jednostek automatycznie zmieni się z "0" na "1", ponieważ minimalna wartość zarówno licznika, jak i mianownika wynosi 1.
Analogicznie dzieje się w przypadku próby ustawienia wartości większej od 256. Dlatego nie jest obojętne w jakiej kolejności edytujemy cyfry.

Wśród opcji modułu znajduje się również możliwość przywrócenia ustawień domyślnych. W tym celu należy wybrać opcję: Ust.Oryg. OK, przesunąć kursor (Btn2) tak, by wyświetlacz pokazywał: Ust.Oryg. OK i zatwierdzić przyciskiem Btn1.