Moduły mierników częstotliwości i czasu FTM1-D i FTM1-DA
Opcje konfiguracyjne

(Edycja opcji - patrz Obsługa)

Nazwa

Przyjmowane wartości
(W nawiasach - wersja angielska)

Wartość
domyślna

Opis
f1 max wg zakr. (Rng.sel.)
100MHz
1GHz
10GHz

wg zakr.
(Rng.sel.)

Maksymalna wartość wyniku pomiaru po przeprowadzeniu operacji: fdisp=fin x A1 + B1
Zależy od niej format wyświetlania.
(Wartość "wg. zakr" oznacza fmax. taką, jaka domyślnie obowiązuje dla poszczególnych zakresów (100kHz/100MHz/1GHz, zaś dla zakresu auto - wartość zależną od mierzonej częstotliwości.
Dla pozostałych wartości format wyświetlania jest ustalony tak, by pomieścić maksymalną wartość.)
Uwaga: Maksymalna wyświetlana wartość jest mniejsza o 1 na najmniej znaczącej pozycji - np. dla zakresu 100MHz wyświetlane są wartości do 99999999Hz
f1 max wg zakr.(Rng.sel.)
100MHz
1GHz
10GHz

wg zakr.
(Rng.sel.)

j.w. dla drugiego zestawu stałych (fdisp=fin x A2 + B2)

(wybór stałych - patrz opis złącza
Con2)
A1 od 1/256 do 256

001/001

A1 jest stałą przez którą jest mnożony wynik, gdy wybrany jest pierwszy zestaw stałych. Posiada ona postać ułamka, którego licznik i mianownik mogą przyjmować wartości z zakresu 1..256
B1 +-9999999999

+0000000000

B1 jest wartością w hercach dodawaną (z uwzględnieniem znaku) do wyniku pomiaru, gdy wybrany jest pierwszy zwstaw stałych
A2 od 1/256 do 256

001/001

A2 jest stałą przez którą jest mnożony wynik, gdy wybrany jest drugi zestaw stałych. Posiada ona postać ułamka, którego licznik i mianownik mogą przyjmować wartości z zakresu 1..256
B1 +-9999999999

+0000000000

B2 jest wartością w hercach dodawaną (z uwzględnieniem znaku) do wyniku pomiaru, gdy wybrany jest drugi zestaw stałych
Popr.
(Corr.)
+-255 ppm

+000

Poprawka częstotliwości wzorca (uwaga: jej wartość nie jest zmieniana po wyborze opcji "Ust. oryg". Poprawka jest natomiast zerowana w razie stwierdzenia błędu sumy kontrolnej pamięci EEPROM)
Ust.oryg.
(Defaults)
nie dotyczy

nie dotyczy

Wybranie tej opcji powoduje wpisanie do pamięci EEPROM domyślnych wartości opcji (nie wpływa na poprawkę częstotliwości)
Koniec
(Exit)
nie dotyczy

nie dotyczy

Wybranie tej opcji powoduje zakończenie edycji opcji i przejscie do trybu pomiaru.
Wartości domyślne wpisywane są także w przypadku stwierdzenia błędu sumy kontrolnej pamięci EEPROM.