Moduły mierników częstotliwości i czasu FTM1-D i FTM1-DA
Opis ogólny

Moduły mierników czasu i częstotliwości FTM1-D i FTM1-DA służą do pomiaru:
  • Częstotliwości
  • Okresu, czasu trwania impulsów i czasu pomiędzy zboczami
  • Prędkości obrotowej
  • Wysokości tonu (podawany jest najbliższy ton i odchyłka
    w setnych częściach półtonu - centach)
  • Zliczania impulsów

Moduły mogą byc wykorzystane do budowy autonomicznego przyrządu, a także jako skale cyfrowe dla:

W każdym z powyższych przypadków konstrukcja urządzenia powinna zapewniać parametry kompatybilności elektromagnetycznej zgodne z normami dla danej kategorii wyrobów.
Obecnie moduły nie posiadają legalizacji, mogą więc być stosowane tylko tam, gdzie nie jest wymagany pomiar legalizowanym przyrządem.

Moduł FTM1-D składa się z dwóch płytek połaczonych w "kanapkę" (wyświetlacz oraz cyfrowy układ pomiarowy zawierający układy CPLD i mikrokontroler). Posiada on wejścia cyfrowe (bramki Schmidta). Wymaga zasilania napięciem stabilizowanym 5V/150mA (sporadycznie 200mA)

Moduł FTM1-DA posiada dodatkowo trzecią płytkę, "analogową", zawierającą następujące układy:

Dane techniczne:

 

FTM1-DA

FTM1-D

Zakres pomiaru częstotliwości*

1Hz - 1GHz

1Hz-100MHz
(do 1GHz z zewnętrznym preskalerem :64.
Przewidziano wejście dla jego podłączenia)

Zakres pomiaru czasu*

0,1us - 100s

Zakres pomiaru prędkości obrotowej

60obr/min - 600000 obr/min

Zakres pomiaru wysokości tonu

C2 - c7 (16,35 Hz - 16 744 Hz)

Zakres zliczania impulsów

99 999 999

Dokładność z wewnętrznym wzorcem

Cyfrowa kalibracja z dokładnością do 1ppm
Kalibracja jest przeprowadzana u producenta, jednak może być w przyszłości korygowana przez użytkownika.

Stabilność temperaturowa wzorca: rzędu 0.1ppm/oC

Stabilność czasowa wzorca: nie gorsza, niż 5ppm/rok

Dokładność z zewnętrznym wzorcem

Równa dokładności wzorca. Istnieje możliwość wprowadzenia cyfrowej poprawki.

Rozdzielczość

od 0,01 Hz w zależności od zakresu - patrz zakresy
Istnieje możliwość wykonania specjalnego o rozdzielczości 0.1mHz (miliherca) lub 4ppm w zakresie 1Hz-1kHz

Przeliczanie wyniku

Fdisp=Fin x A + B gdzie:
Fdisp - częstotliwośc wyświetlana
Fin - częstotliwość wejsciowa,
A: mnożnik z zakresu od 1/256 do 256
B: Stała z zakresu od +-9 999 999 999 Hz
W EEPROM-ie można zapisać dwa zestawy stałych A i B
szczegóły - patrz
zakresy oraz opcje konfiguracji

Wejścia cyfrowe

bramki Schmidta serii AC (szczegóły - p. złącza)

Wejścia analogowe

A: 70MHz-1GHz/100mV-1,5Vrms/30-500 omów

B: 1Hz-100MHz/100mV-5Vrms/1M/10pF

C: 20Hz-16kHz/1mv-1V/5k/ARW/histereza

szczegóły - patrz złącza płytki analogowej

brak

(w ograniczonym zakresie istnieje możliwość sterowania wejść Schmidta sygnałem analogowym,
patrz
złacza płytki cyfrowej)

Napięcie zasilania

5V - 10V (warunkowo do 14V)

5V stabilizowane

Pobierany prąd

ok. 50mA-150mA w zależności od zakresu
(do 200mA gdy na wejście B jest podany przebieg o f=ok.110-140MHz)

ok. 40mA-120mA w zależności od zakresu
(do 200mA gdy na wejście B jest podany przebieg o f=ok.110-140MHz)

Elektroniczny wyłącznik

Tak

Nie

Sygnalizacja niskiego stanu napięcia zasilającego

Tak, próg ok. 5,5V

Nie

Wymiary
(szerokość x wysokość x głębokość)

100mm x 36mm x 39mm

100mm x 36mm x (21mm-spód płytki do 31mm-złacza, procesor)

* - najwyższy wyświetlany wynik jest mniejszy o 1 najmniej znaczącą cyfrę od podanej górnej granicy zakresu. N.p. dla zakresu 1GHz wyświetlane są wartości do 999 999,99kHz