Moduły mierników częstotliwości i czasu FTM1-D i FTM1-DA
Zakresy pomiarowe.

(Przełączanie zakresów - patrz Obsługa)

Zakres Nazwa na wyświetlaczu
polska
angielska
Przykładowy odczyt
Zamiast znaku
"mikro" użyto "u"
Rozdzielczość Czas pomiaru
Bez uwzględniania czasu na
obliczenia i odświeżanie
wyświetlacza, równego
kilkadziesiąt milisekund
Operacje
arytm.
Wykonanie standardowe

Częstotliwość
1Hz - 99 999 999Hz

1. f 100 kHz

12 345,67 Hz

Większa z wartości:
0.01 Hz lub 4ppm
aktualnego odczytu

0,25s - 0,5s
(do 1s przy Fwe<2Hz)

+ - x :

Wykonanie specjalne

Częstotliwość
1Hz - 999,9999Hz

1. f 1 kHz

123,4567 Hz

Większa z wartości:
0,1 mHz lub 4ppm
aktualnego odczytu

0,25s - 0,5s
(do 1s przy Fwe<2Hz)

+ - x :

Częstotliwość
1Hz-99 999 999Hz
z czasem bramki 1s
2. f 100 MHz/1s

12 345 678 Hz

1 Hz

1s

+ - x :

Częstotliwość
1Hz -99 999 999Hz
z czasem bramki 0.1s
3. f 100MHz/0.1s

12 3456,78 kHz

10 Hz

0,1s

+ - x :

Częstotliwość*
70MHz - 999999,99kHz
z czasem bramki 1s
4. f 1GHz/1s

123 456,78kHz

64 Hz

1s

+ - x :

Częstotliwość*
70MHz - 999999,9kHz
z czasem bramki 0,1s
5. f 1GHz/0.1s

123 456,7 kHz

640 Hz

0,1s

+ - x :

Okres, czas**
0,1us - 9,9999 s
6. T 10s

1 234 567,8uS

0,1 mikrosekundy

równy mierzonemu okresowi

brak

Okres, czas**
1us - 99,999s
7. T 100s

12 345 678 uS

1 mikrosekunda

równy mierzonemu okresowi

brak

Obroty na minutę
60 - 600 000 rpm
8. Obr./min.
8. rpm

123 456,7 rpm

Większa z wartości:
0,6 obr./min lub
4ppm aktualnego odczytu

0,25s - 0,5s
(do 1s przy Fwe<120rpm)

x, :

Wysokość tonu
C2 - c7
16,35 Hz - 16 744 Hz
9. Skala muz.
9. Tone pitch

a1 +00 cent

0,01 półtonu

0,25s - 0,5s

x, :

Licznik impulsów
do 99999999 (108-1)
10. Licznik
10. Event cntr

12 345 678

1

b.o. (zeruje sekwencja
przyciśnięć: Btn1, Btn2)

  brak

Częstotliwość,
tryb auto, bramka 1s
11. f auto/1s

f<100kHz - jak zakr. 1 (f 100kHz)

0,1-99MHz - jak zakr. 2 (f 100MHz/1s)

f>99MHz - jak zakr. 4 (f 1GHz/1s)*

  ok. 1 - 1.5s

+ - x :

Częstotliwość,
tryb auto, bramka 0,1s
12. f auto/0,1s

f<100kHz - jak zakr. 1 (f 100kHz)

0,1-99MHz - jak zakr. 3 (f 100MHz/0,1s)

f>99MHz - jak zakr. 5 (f 1GHz/0,1s)*

ok.0,6s
(do ok.1s dla f<100kHz)

+ - x :

*- Tylko dla FTM1-DA lub FTM1-D z zewn. preskalerem (FTM1-D bez preskalera mierzy do f=99999999 Hz - także na zakr. auto)
**- Dolna granica pasma wejść analogowych wynosi 1Hz. Przy pomiarze okresu T>0.5s należy korzystać z wejść cyfrowych.