Aktualizacja programów stacji monitorującej.

Uwaga: ze względu na wprowadzone zmiany, podwyższające bezpieczeństwo pracy programu, zaleca się dokonanie uaktualnienia wszystkim Użytkownikom, którzy posługują się obecnie programem, w którym druga grupa cyfr w numerze wersji jest liczbą mniejszą, niż 005 (n.p. 5.004.012 lub 6.003.001). Numer wersji można odczytać klikając w menu Pomoc/O programie.

Zasady uaktualnień:

Wersja 5.xxx.xxx (obecnie 5.005.022) (zobacz historię zmian)

  • Uaktualnienie jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników programu w wersji pracującej pod Windows. Program w tej wersji nie będzie dalej rozwijany, jednak do 01.06.2006r będą poprawiane zauważone błędy.

Wersja 6.xxx.xxx (obecnie 6.011.008) (zobacz historię zmian)

Uaktualnienie jest dostępne nieodpłatnie, z tym, że użytkownicy wersji 5.xxx.xxx powinni skontaktować się z firmą ZL w celu otrzymania pliku konfiguracyjnego do nowej wersji programu.
Zostaną oni poproszeni o pobranie, wypełnienie i odesłanie licencji na te wersję programu.

W celu pobrania uaktualnienia prosimy wypełnić poniższy formularz i kliknąć "dalej". Podanie danych, a zwłaszcza działającego adresu e-mail, jest bardzo ważne ze względu na możliwość powiadamiania o nowych wersjach programu - w których usunięto błędy lub wprowadzono udoskonalenia.

Nazwa firmy
Adres e-mail
Nr seryjny programu
(Pomoc/O programie)

Jeżeli pobierasz uaktualnienie dla kilku programów, wpisz numery oddzielając je przecinkami.
Rodzaj uaktualnienia
Z wersji 4 lub 5 do wersji 5
Z wersji 4 lub 5 do wersji 6
Z wersji 6 do wersji 6