Obraz płyty z programem stacji monitorującej

Tutaj możesz pobrać obraz płyty instalacyjnej programu stacji monitorującej
Uwaga: plik ma ok 200 MB.

Program działa wyłącznie w systemach 32 bitowych.

UWAGA: Pobierając i instalując program czynisz to na własne ryzyko. Autor ani firma ZL nie odpowiadają za ew. negatywne skutki instalacji i uruchomienia programu. Pobranie programu oznacza zgoę na powyższy warunek.

Pobrany plik, będący obrazem płyty instalacyjnej, należy wypalić na płycie wybierając w programie nagrywarki opcję "Wypal obraz płyty" ("Burn image") lub analogiczną. Zalecane jest niezamykanie sesji, aby w przyszłości można było dograć do płyty plik konfiguracyjny, niezbędny do działania programu w wersji uzytkowej.

Tak przygotowaną płytę wkładamy do napędu i uruchamiamy program autorun.exe
Pokaże się okno z klawiszami umożliwiającymi m.in. przeprowadzenie instalacji programu, a także obejrzenie jego prezentacji (jest to jednocześnie instrukcja obsługi).

Jeżeli wybierzemy iinstlację programu, zostaną zainstalowane trzy kopie:

Program użytkowy (domyślnie w folderze C:\Alarmwin\Alarm)
Rezerwowy program użytkowy (domyślnie w folderze C:\Alarmwin\AlarmRez)
Program demonstracyjny (domyślnie w folderze C:\AlarmWin\Demo), działający identycznie jak program użytkowy, za wyjatkiem tego, że zdarzenia są symulowane przez wybranie odpowiedniego punktu menu, a nie nadchodzą z obiektów.

Programy użytkowe wymagają do działania pliku konfiguracyjnego, który klienci otrzymują z firmy ZL lub od producentów sprzętu współpracującego z programem. Wersja demonstracyjna nie wymaga tego pliku, może posłużyć do zapoznania się z programem oraz nauki jegho obsługi.